Wat doen we?

Basisschool de Hussel is gevestigd in Grootebroek. Wij werken er met een enthousiast en gekwalificeerd team. Uw kind is bij ons in goede handen en u bent altijd welkom!

Op de Hussel staan leren en opvoeding centraal. Basisvakken als rekenen, taal en lezen komen uitgebreid aan bod. Maar minstens zo belangrijk vinden wij de vaardigheden als samenwerken, plannen en organiseren, communiceren, presenteren en verantwoorden.

Op de Hussel haalt elk kind het beste uit zichzelf, maar doet dat niet alleen voor zichzelf. Samenwerken en samen leven zorgt voor een evenwichtige groei naar een vreedzame school en een vreedzame maatschappij.

Kinderen maken op de Hussel een mooie, leerzame tijd door. Ouders nemen een belangrijke plaats in bij het leren van kinderen. Daarom werken we graag goed samen met ouders/ verzorgers van onze leerlingen.

Onze professionaliteit uit zich onder andere in het zorgvuldig volgen en bewaken van de ontwikkeling van uw kind. Onze aandacht voor leerlingen met een ondersteuningsvraag is groot. We bedoelen hiermee zowel leerlingen die moeite hebben met het onderwijsleerproces als leerlingen die meer begaafd zijn. Wij zijn goed toegerust om hen te begeleiden. Zo krijgen meer begaafde leerlingen wekelijks extra uitdaging in de plusklas.

Er is ook ruimte voor creatieve ontwikkeling in denken en doen.