Minimabeleid

Voor ouders met een minimuminkomen bestaat de mogelijkheid een financiële vergoeding aan te vragen bij de Gemeente Stede Broec, de zogenaamde Kindregeling. De bijdrage kan worden aangevraagd voor contributie voor (sport)vereniging, bibliotheekabonnement, schoolactiviteiten, sportattributen/kleding en schoolkosten (waaronder schoolreis en schoolkamp). Om hiervoor in aanmerking te komen moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. 

Meer informatie over het minimabeleid is hier te vinden.