Wereldoriëntatie


Wereldoriëntatie

Wereldoriëntatie staat centraal op de Hussel. In de vorm van projecten worden alle kerndoelen behandeld. We gaan daarbij uit van de leervragen van de kinderen en de leerkrachten. Informatie wordt gegeven en opgezocht, rekenen, taal, lezen en schrijven wordt waar mogelijk gekoppeld aan de projecten. Hierdoor ontstaat betekenisvol leren. Samenwerken, elkaar helpen en zorg voor elkaar dragen hoort erbij en vergroot het succes van een project.

We laten kinderen kritisch denken, we moedigen hen aan om zelf te onderzoeken en oplossingen te ontdekken. We gaan met elkaar in gesprek en denken samen na. Een project eindigt altijd met een viering, een tentoonstelling of voordracht. Na afloop wordt een project geëvalueerd en weten we wat een kind ervan heeft opgestoken.