Stamgroep

De stamgroep

Op De Hussel zitten kinderen van drie leerjaren bij elkaar in de stamgroep. Daar mag je zijn wie je bent en zorgen wij voor elkaar. Tijdens de basisschooltijd zitten kinderen in drie verschillende stamgroepen, de onderbouw (1-2), de middenbouw (3-4-5) en de bovenbouw (6-7-8).

Ieder kind blijft drie jaar in dezelfde stamgroep, bij dezelfde stamgroepleider. Hierdoor kan de stamgroepleider goed aansluiten bij de ontwikkeling van het kind. Ook de ouders leren wij goed kennen, samen dragen wij zorg voor het kind.

Kinderen ervaren in een stamgroep hoe het is om jongste, middelste en oudste te zijn van een groep. Als jongste leer je om hulp te vragen en te ontvangen, als oudste leer je hulp te bieden. Als middelste kun je van beide rollen leren en genieten. Kinderen leren op een natuurlijke manier omgaan met de verschillen die er zijn.

In de stamgroep wordt zoveel mogelijk als groep geleerd. Wereldoriëntatie, schrijven van teksten, het voeren van gesprekken en de creatieve vakken worden aan de gehele stamgroep aangeboden, ieder kind vliegt de opdracht vanuit zijn eigen niveau aan. Voor rekenen werken kinderen met ongeveer hetzelfde niveau in een “niveaugroep”. Hier krijgen de kinderen instructie waarna de verwerking weer in de stamgroep plaatsvindt.