Veiligheidsbeleid

Hier kunt u het veiligheidsbeleid van Jenaplanbasisschool de Hussel in Grootebroek downloaden en lezen. Na het lezen van dit beleidsstuk heeft u een goed beeld van hoe we op onze school de veiligheid van leerlingen, medewerkers en ouders willen bewaken en bevorderen.
 
Het ideale resultaat van het onderwijs op de Hussel is, wat betreft de sociaal-emotionele ontwikkeling, een leerling die, als hij/zij de school verlaat, met zelfvertrouwen in de wereld staat en een positief zelfbeeld heeft.
 
Om dit te bereiken wordt op school een klimaat geboden waarbij er een balans is tussen veiligheid en uitdaging en waarbij de leerlingen worden gerespecteerd en geaccepteerd zoals ze zijn. Hierdoor kunnen leerlingen zich maximaal ontplooien op alle gebieden; sociaal-emotioneel en cognitief.
Zij leren keuzes maken, initiatief nemen, zichzelf presenteren en voor zichzelf opkomen.
Ook voor ouders en medewerkers dient de school een veilige omgeving te zijn. Respect voor elkaar en een open communicatie is hiervoor de basis.

Klik hier om het veiligheidsbeleid te openen.